CLIENTS

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INTERNACIONAL

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un enfoc global, uns

interlocutors locals:

Activitats en 34 països europeus

DESTACATS

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

El Grup Apia va rebre el mes de febrer

el Premi Especial del Jurat dels

prestigiosos Écrans d'Or 2010

ESPAI FARMÀCIES

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

El nostre servei de comunicació multimèdia
per a les farmàcies espanyoles