SOSTENIBILITAT

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

"Sent part de l'economia, tenim un compromís amb el medi ambient ; lluitar contra l'efecte hivernacle és la nostra prioritat; anticipant bones pràctiques i donant un bon exemple que inspiri a altres companyies és la nostra missió".

Des de 2003, APIA Group actuem sota els principis de desenvolupament sostenible en totes les nostres activitats diàries i els usem com a criteri per a mesurar la nostra productivitat i rendiment.

Tractem de relacionar la viabilitat econòmica dels nostres projectes amb l’ impacte que aquests tenen sobre la societat i el medi ambient.
Les nostres accions de desenvolupament sostenible:

- Fem un balanç de carboni de totes les activitats del grup per a identificar les prioritats de les acciones i mesurar els progressos.

- Instal•lem una filial nacional reciclatge dels materials dipisitats.

- Eco-concepció: per a un millor reciclatge de productes i la promoció de solucions menys carbonades.

- Reducció del nostre consum d’energia.

- Inversió per a la seguretat del personal.

- Creem models de sensibilització i formació sobre els efectes mediambientals per als nostres empleats i socis.